top of page

Fresh

ZAČNI TAM, KDE SI

POUŽI TO, ČO MÁŠ A UROB, ČO MÔŽEŠ ...

Biznis a životný koučing

ako profesionálny nástroj k rozvoju a rastu osobného a kariérneho potenciálu 

Stojíte pred nejasnou situáciou a jednoducho sa neviete rozhodnúť, čo máte robiť? Prežívate náročné obdobie v práci, alebo v súkromí? 

Rozbiehate nový biznis, alebo potrebujete niekoho, s kým by ste nastavili stratégie a zmeny vo svojom podnikaní? Trápia Vás vzťahy a komplikovaná komunikácia s okolím?

Môžem byť Váš partner, ktorý pomáha vidieť možnosti, prijať zodpovednosť za seba a za svoje rozhodnutia, uvedomiť si vlastné skryté predpoklady a urobiť vedomé rozhodnutia. Môžeš, koučing je spôsob. 

Môžem byť užitočná pri formulovaní Vašich snov, hodnôt a cieľov, pomôcť Vám nájsť svoje vnútorné zdroje motivácie, premyslieť si kroky a plány, ako sa dostať od problému k pre Vás najlepšiemu riešeniu.

Môžem Vám  poskytnúť bezpečný, otvorený priestor  a s úctou dopriať,  premyslieť si, ČO NAOZAJ CHCETE A V SÚLADE S TÝM KONAŤ.

objednať koučing

Mgr. Lucia Danková

môžeš-koučing

Certifikovaná koučka,

psychologička

členka SAKO

Som Business a Life koučka, psychologička, podnikateľka s dlhoročnou praxou na riadiacej pozícii v oblasti poskytovania služieb.

 

Koučingom sprevádzam klientov na ceste uvedomenia si svojich vlastných pocitov, túžob, hodnôt a cieľov. Rozpoznanie svojich predností a akceptovanie limitov umožňuje podnikať kroky k vyváženému naplnenému životu a spokojnosti v práci. S rešpektom prijímam akúkoľvek tému.

Moje služby využívajú najmä podnikatelia, manažéri, ľudia túžiaci po zmene, rozvoji svojho potenciálu alebo zlepšení vzťahov.  Túžim, aby aj druhí uverili, že môžu, a tak začali  svoj život, biznis, kariéru transformovať podľa seba. 

DSCF6248.jpg

Špecializujem sa na transformačný "môžeš -koučing"

Je to hlbší a komplexnejší prístup, pri ktorom vedomými otázkami a hlbokým počúvaním pracujeme s Vašimi hodnotami, presvedčeniami, postojmi a hlbším zmyslom.  Hľadáme spôsob ako zosúladiť Vaše priority a ciele s vnútornými hodnotami a reálnymi vonkajšími podmienkami, vlastnými schopnosťami a potenciálom. A keď nájdeme spôsob, ako to ide, zrazu človek uverí, že môže a koná... mení situáciu, svoje správanie alebo postoj

Biznis koučing

executive coaching

riadenie tímu

organizačné zmeny

nastavenie hodnôt a organizačnej štruktúry

komunikácia

...

Životný koučing 

 

osobnostný rozvoj

vzťahy 

komunikácia

životné zmeny

riešenie problémov

zdravie

...

Kariérny koučing

výber štúdia

voľba kariérneho smerovania

kariérna zmena

vzdelávanie

kariérny rast

...

Koučing pre podnikateľov

rozbeh podnikania

nastavovanie cieľov

a hodnôt

rozvoj potenciálu

transformácia

v podnikaní

...

 

Koučing k rozvoju potenciálu

sebapoznanie

nastavenie cieľov a vízií

objavovanie hodnôt

silných stránok a limitov

kreativita

šport

...

Nech sú naše každodenné kroky

v súlade so smerom našich očakávaní a snov

Okrem toho, že s Luciou je veľmi príjemná komunikácia, pomohla mi uvedomiť si fakty, ktoré som si doteraz neuvedomovala a na základe toho som podnikla kroky, ktoré mi pomohli vyriešiť môj problém.

- Simona, študentka VŠ

Oceňujem schopnosť sústredenia a aktívneho počúvania po celý čas rozhovoru. Stretnutie považujem za veľmi veľmi užitočné.

Zdvihlo mi to sebavedomie v začiatkoch podnikania.

- Martina

podnikateľka

Lucia, z koučingov, ktoré som zažil pôsobíš na mňa najpríjemnejšie.

Nejdeš do toho s egom a silným zámerom, že klient musí dosiahnúť výsledky, inak som ako kouč zlyhal.

Pri Tebe som sa cítil v pohode, necítil som tlak, vnímal som Tvoje 100% počúvanie. Podľa mňa máš vhodné schopnosti a dary na toto povolanie

- Roman

podnikateľ v IT

bottom of page